Informatyka w firmie

Infrastruktura informatyczna jest wrażliwym i skomplikowanym organizmem wymagającym stałej i profesjonalnej opieki. Przekazanie opieki nad nią firmie INFOMAT pomoże Państwu skupić się na podstawowej działalności. Zajmiemy się naprawami sprzętu, usuwaniem usterek programowych, diagnostyką, utrzymaniem ruchu w sieci. Systematyczny nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem wyeliminuje codzienne problemy – by nic nie zakłócało Państwa pracy. Oferujemy więc zwiększenie efektywności. Naszym klientom zapewniamy stałą, wiarygodną obsługę a dzięki proceduralnemu podejściu do problemów – nawet gdy one wystąpią – ich szybkie i skuteczne usuwanie.

Firma INFOMAT oferuje:

 • najnowsze oprogramowanie i kompleksowe systemy zabezpieczeń renomowanych firm, ich właściwe skonfigurowanie i użytkowanie zapewni Państwu maksimum dostępnego bezpieczeństwa,
 • usługi administracji sieciami informatycznymi dla instytucji publicznych i firm. Zapewniamy sprawność funkcjonowania i niezawodność infrastruktury informatycznej w powierzonych nam firmach i instytucjach
 • outsourcing informatyczny

Outsourcing IT, czyli przekazanie prowadzenia działu informatycznego firmie zewnętrznej, należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala na szybszą modernizację i optymalizację procesów biznesowych. Dzięki niemu organizacja może zrezygnować z drugorzędnych zadań i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kierunkach.

Najważniejsze korzyści dla firmy korzystającej z opieki informatycznej firmy INFOMAT:

 • rabaty na sprzęt i oprogramowanie komputerowe
 • lepsze dopasowanie inwestycji do potrzeb firmy
 • pewność ciągłości pracy pracowników
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych
 • bieżąca, przydatna informacja o zmianach w technologii informatycznej
 • szybkie usuwanie awarii sprzętu
 • obniżenie kosztów w porównaniu do zatrudniania informatyków na etaty
 • większa elastyczność działania i podejmowania decyzji informatycznych przez klienta
 • uproszczenie załatwiania wielu spraw technicznych

Składowe oferty

Obsługa informatyczna zawiera wszystkie lub niektóre z poniższych elementów. Szczegóły ustalane są na podstawie rozmów poprzedzających rozpoczęcie świadczenia usługi. Obsługa informatyczna najczęściej obejmuje:

 • zabezpieczanie danych firmy,
 • odzyskiwanie danych,
 • wdrożenia systemów archiwizacji danych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych, nadzór nad backupami,
 • trwałe kasowanie danych z dysków twardych oraz innych nośników danych,
 • szkolenia z obsługi sprzętu i oprogramowania,
 • instalacja i obsługa programów,
 • naprawa i modernizacja sprzętu komputerowego,
 • usługi konsultingowe dotyczące,
 • administracja systemami operacyjnymi / serwerami,
 • diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń sprzętu komputerowego i sieci komputerowej,
 • usuwanie problemów z oprogramowaniem,
 • konserwacja sprzętu komputerowego,
 • dostarczanie komputerowych materiałów eksploatacyjnych,
 • pośrednictwo w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń komputerowych,
 • czas przyjazdu serwisu możliwy już od 4 godzin od zgłoszenia,
 • dostawy sprzętu i oprogramowania.

Warianty współpracy

Obsługa informatyczna może być świadczona przez naszą firmę w 3 różnych wariantach współpracy zależnie od potrzeb klienta:

 • Wariant I. Bez opłaty miesięcznej. Wynagrodzenie za usługę liczone jest od konkretnego zgłoszenia/zadania/przyjazdu serwisu. Podstawą wyceny jest głównie czas wykonanej pracy oraz koszty ew. dojazdu w przypadku braku możliwości pomocy zdalnej.
 • Wariant II. Miesięczna opłata abonamentowa i wliczona w nią liczba godzin pracy, które pracownicy firmy przepracują miesięcznie dla Państwa wykonując standardowe, często niezbędne prace np. konserwacje, kopie zapasowe danych itp.. Dodatkowe godziny pracy liczone odrębnie na podstawie wynegocjowanej stawki.
 • Wariant III. Tylko miesięczna opłata abonamentowa. Jesteśmy na każde żądanie klienta, bez limitu przepracowanych godzin. Pełen pakiet usług z zakresu obsługi informatycznej (np. pomoc telefoniczna po godzinach normalnej pracy).